Projeyên

BANOS FILM armanca we ku xebat û civînan saz bike li ser beşa sinemaye û pêrwerde bide li ser hela teorîk û teknîk , pêşvebirîn û piştgirîkirina xebatkarên sinemaye yen ciwanen bajêr li ser afrandina film , li welatîyen bajêr filmen huneri û dîrokî pêşkeş bikin , di pergala perwerdehiyê de belavkirina û pêşvebirina ramanan li ser huner û sinemaye , û piştgirî bide Festîvala Sînemaya Kobanî û Komina Kurd a Rojava.